ذهنِ بُرونیِ من

نوشته هایی بدون مخاطب

ذهنِ بُرونیِ من

نوشته هایی بدون مخاطب

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

به نام خدا

نظم چیست؟

     در این متن به اختصار چند نکته در مورد مفهوم واژه ی "نظم"، و شرایط اطلاق آن را بر ماهیات واقع در جهان خارج متذکر شده ام. این نکات اگرچه به خودیِ خود ممکن است غیرکاربردی به نظر برسند، نتایج چشم گیری در مباحث دیگر فلسفی و یا کلامی دارند که به نحوی با این مفهوم در ارتباط هستند. به عنوان نتیجه، نشان داده شده است که، برخلاف نظر رایج، مفهوم نظم مفهومی روشن و واضح نیست.

۱ ۱۸ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۳۲
حمید علایی نژاد

  به نام خدا

اصل امتناع تناقض و ذهنیت ابتدایی

         مقدمه

هدف از نگارش این متنِ کوتاه، اشاره ای مقدماتی به اصل امتناع تناقض است. این اصل بیان می کند که یک گزاره نمی تواند در یک شرایطِ مشخص و ثابت هر دو ارزش صادق و کاذب را تواماً داشته باشد. اصل امتناع تناقض به عنوان پیش فرض در تمامی سیستم های منطقی پذیرفته شده است و در نتیجه، به عنوان قضیه در تمامی آن ها اثبات می شود. برخی بر اساس شواهدی تاریخی نتیجه گرفته اند که ذهن انسان های ابتدایی، و البته ذهن مردمان نقاط مشخصی از جغرافیای جهان کنونی، قائل به این اصل نیست. از جمله ی این شواهد این است که اشخاص با ذهنیت های ابتدایی می پذیرند که می توان در یک زمان در دو یا چند مکان مختلف بود؛ و یا این که در شرایطی هم انسان بود و هم، برای مثال، طوطی ای که ویژگی های متفاوتی از انسان دارد. از نظر نگارنده چنین ایده هایی، که یا بر اثر بدفهمی اصل امتناع تناقض ناشی شده است و یا ریشه در نگاهی سطحی به ایده های اسطوره ای و باستانی دارد، کاذب هستند.

۲ ۱۵ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۰
حمید علایی نژاد

به نام خدا

  آیا صدقه دادن دفع بلا می­ کند؟

            مقدمه

صدقه دادن به این معنی است که به نحوی به شخصی که او را نیازمند تشخیص می­ دهیم، کمک کنیم. در متون دینی و احادیث به برخی از نتایج انجام این عمل اشاره شده است. برای مثال، از بین رفتن فقر، دفع بلا و شفاء بیمار از جمله­ ی این نتایج هستند. به­ واسطه­ ی پرسشی که در مورد دامنه­ ی اعتبار نتایجی که در اثر انجام عمل صدقه ­دادن حاصل می­ شود مطرح شد، تصمیم گرفتم توضیح مختصری در مورد رویکردم به مسئله بنویسم که در ادامه آمده است.

طرح مسئله

تقریر من از پرسشی که در مورد صدقه ­دادن مطرح شده است به این شرح است: فرای آموزه­ ها و احادیثی که در اطرافِ موضوع صدقه و نتایج مترتّب بر آن وجود دارد، آیا قوانینی در عالم وجود دارد که محتوایی مشابه آن­چه در دین ادعا می­ شود داشته باشند؟ به بیان دیگر، اگر شخصی دین­دار نباشد و کاری مانند صدقه­ دادن انجام دهد، آیا عمل او، برای مثال، همچنان دفع بلا می­ کند؟

۰ ۰۷ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۲۶
حمید علایی نژاد